Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou „Zvýšení výroby FIA ProTeam s.r.o., Pelhřimov"

Publikováno: 28.05.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/970 ze dne 25.5.2018, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Zvýšení výroby FIA ProTeam s.r.o., Pelhřimov“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...