ŠVÁBOVÁ Radka, Mgr.

ředitelka odboru ekonomiky životního prostředí
+420 267122153
radka.svabova@mzp.cz