PASTVINSKÝ Michal, Ing.

ředitel odboru mezinárodních vztahů a zástupce náměstka pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů
+420 267122838
michal.pastvinsky@mzp.cz