SRNEC Kamil, Ing.

ředitel odboru personálního a státní služby a zástupce státního tajemníka
+420 267122008
kamil.srnec@mzp.cz
Pracovní zkušenosti
Datum Popis
2014 – dosud Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru personálního a státní služby
státní tajemník
ředitel odboru personálního a organizačního
2007 – 2012 Ministerstvo životního prostředí
ředitel odboru personálního a organizačního
1999 – 2007 Úřad vlády České republiky
ředitel odboru řízení lidských zdrojů ve správních úřadech
ředitel sekce Generálního ředitelství státní služby
ředitel odboru státní služby
Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze (Fakulta podnikohospodářská)
Jazykové znalosti
anglický, německý a ruský jazyk