NOVÁKOVÁ Jiřina, JUDr.

ředitelka odboru právního a řízení státní správy
+420 267122506
jirina.novakova@mzp.cz