POSPÍŠIL Jaroslav, Ing.

ředitel odboru výkonu státní správy VII
+420 267123701
jaroslav.pospisil@mzp.cz