DOLEŽAL Evžen, Mgr.

ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
+420 267122733
evzen.dolezal@mzp.cz