Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "Výrobní zařízení EPP"

Publikováno: 30.08.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/1526 ze dne 28.8.2018, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Výrobní zařízení EPP“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...