"Výroba gumárenských směsí ProPS, s. r. o., závod Kladno - stávající stav" - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

Publikováno: 04.10.2017

EIA - rozhodnutí (závěr zjišťovacího řízení), MŽP rozhodlo, že záměr "Výroba gumárenských směsí ProPS, s. r. o., závod Kladno - stávající stav" nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...