Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2017

Tabulka výhřevností, emisních a oxidačních faktorů je převzata z české národní inventarizační zprávy (NIR - National Inventory Report) z roku 2017. Tyto výpočtové faktory je možné použít při vykazování emisí za rok 2017 podle čl. 31 odst. 1 (b) nařízení Komise (EU) č. 601/2012.

Od roku 2015 dochází ve vykazování inventur emisí a propadů skleníkových plynů k přechodu na aktualizovanou metodiku IPCC 2006 Guidelines. Emisní a oxidační faktory vycházejí z hodnot daných novým metodickým postupem. Výjimku představují některé zdrojové toky, pro něž jsou k dispozici národně specifické hodnoty. Více informací naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Stáhněte si...