Vybrané zahraniční organizace

Přehled významných zahraničních organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí. Najdete zde kompletní seznam všech ministerstev životního prostředí členských států EU, environmentální instituce EU a další organizace. Seznam je pravidelně aktualizovaný.

Na zacatek stranky

Kalendář akcí

Akce MŽP a resortních organizací

Akce zaštítěné MŽP

07.05.2014 - 31.12.2014 - Projekt EMISE


Environmentální Helpdeskp - Baner

Nová zelená úsporám

Operační program Životní prostředí - Baner
Svět geologie - Baner


Multimediální ročenka životního prostředí - Baner