„Skladovací hala č. III a umístění technických celků“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA doručované veřejnou vyhláškou

Publikováno: 02.10.2017

Rozhodnutí MŽP OVSS VIII - Olomouc č. j. MZP/2017/570/517 ze dne 25. 9. 2017, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Skladovací hala č. III a umístění technických celků“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...