Rozhodnutí č.j. MZP/2017/560/1638, ev.č. ENV/2018/58221 ze dne 27.9.2018

Publikováno: 01.10.2018

Rozhodnutí vydané formou veřejné vyhlášky po rozhodnutí Kraského soudu v Brně č.j. 62A 63/2018-149 ze dne 11.7.2018 o odvolání:

A) Spolku Volavka, pro ochranu přírody, krajiny a kulturního dědictví Vysočiny, z.s., se sídlem U Radětína 234, 393 01 Pelhřimov, IČ: 06084061 (Spolek Volavka) v řízení právně zastoupeného na základě plné moci ze dne 9.6.2017 advokátem JUDr. Tomášem Hlaváčkem (č. osvědčení ČAK 2348), AK RHK, s.r.o., se sídlem Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5, které bylo blanketně uplatněno dne 19.6.2017 a následně doplněno přípisy ze dne 22.6.2017 (plná moc), 3.7.2017 (doplnění důvodů odvolání) a 4.7.2017 (zaslání biologického hodnocení),
B) Ing. Hany Maříkové, nar. 25.9.1974, bytem na Vápence 17, 130 00 Praha 3, v řízení na základě plné moci ze dne 15.12.2016 právně zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem (č. osvědčení ČAK 2348), AK RHK, s.r.o., se sídlem Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5, které bylo blanketně uplatněno dne 19.6.2017 (dále Ing. Maříková) a doplněno přípisem ze dne 15.1.2018,
C) společně uplatněným dne 21.6.2017 Obcí Dudín, se sídlem Dudín 26, 588 05 Dudín, IČ: 00488623 (plná moc k zastupování ze dne 9.10.2016), Obcí Ústí, se sídlem Ústí 88, 588 42 Ústí, IČ: 00286796 (plná moc k zastupování ze dne 6.10.2016) a Obcí Opatov, se sídlem Opatov 47, 588 05 Dušejov, IČ: 00286346 (plná moc k zastupování ze dne 11.10.2016) – dále 3 obce, které jsou všechny právně zastoupené Frank Bold advokáti, s.r.o., Údolní 567/33, 602 00 Brno-střed, IČ: 28359640

Stáhněte si...