Rozhodnutí a usnesení MŽP

Rozhodnutí o povolení nakládat s GMO, popřípadě usnesení k žádostem, vydaných podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 30. 5. 2017 nabylo právní moci rozhodnutí čj. 11948/ENV/17, ve věci žádosti Fakultní nemocnice Motol, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol, IČ 00064203, o udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaného organismu (ONCOS-102) do životního prostředí, klinické hodnocení.

Stáhněte si...