EIA-ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou-„ROS Czech s.r.o., Most - rozšiřování výroby“

Publikováno: 08.01.2018

„ROS Czech s.r.o., Most - rozšiřování výroby"

Kategorie II, bod 42 – „Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 1 tisíc tun za rok.“

Záměrem je instalace a provoz nových výrobních linek. V horizontu 10-ti let mělo být finálně zpracováváno 2 000 tun plastů za rok, tj. dvojnásobek oproti kapacitě dle závěru zjišťovacího řízení z roku 2006 (kód MŽP 128).

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je zvýšení kapacity výroby instalováním dalších výrobních linek. Ty jsou určeny pro nové zakázky firmy ROS Czech v areálu Pod Lajsníkem v Mostě.
Společnost ROS Czech s.r.o. se zabývá výrobou pro automobilový průmysl. Specializací firmy jsou vícekomponentové plastové výrobky. Jednotlivé komponenty jsou nejdříve vyrobeny z termoplastů na vstřikovacích lisech a následně jsou ručně nebo poloautomaticky kompletovány s kovovými a plastovými díly.
V rámci záměru nedojde k rozšíření haly ani zpevněných ploch. Zařízení budou instalována výhradně do stávajících prostor. Výroba bude probíhat jako dosud ve 3 směnách během pracovního týdne (bez víkendů).

Stáhněte si...