RIA (hodnocení dopadů regulace)

RIA (Regulatory Impact Assessment)

Usnesením vlády č. 816 ze dne 18. července 2007 k návrhu změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády a usnesením vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007 o Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace byly vládou schváleny nové zásady hodnocení dopadů regulace a přijata nová legislativní pravidla, která začleňují hodnocení dopadu regulace do všech materiálů legislativní povahy.
Závěrečné zprávy k jednotlivým legislativním předpisům jsou publikovány na www.mzp.cz.
Metodika k provádění analýz dopadů připravované či novelizované regulace. Závazné postupy při hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů regulace:

Šablony (formuláře) pro hodnocení dopadů regulace (RIA), k dispozici také na www.vlada.cz.

Podpůrné metodiky RIA
Kromě závazných postupů k provádění analýz dopadů připravované či novelizované regulace existují další doporučené metodiky při hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů regulace, které lze při provádění analýz využít.

Dotazník spotřeby tenkých plastových tašek (RTF, 143 kB)