Resortní statistická zjišťování

Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty. Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění pro respondenty

Citace směrnice MŽP 14/2005 čl. 3 odst.1.3: „Při rozesílání formulářů statistických výkazů pro příslušné sledované období budou všichni respondenti upozorněni, že v zájmu zajištění ochrany individuálních údajů musí viditelně označit obálku, ve které budou vracet vyplněné výkazy, heslem „STATISTIKA“.