Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2015

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO pro rok 2015. V rámci programu budou podporovány projekty předložené NNO ve třech tematických okruzích:

A/ Ochrana přírody a biologické rozmanitosti B/ Životní prostředí obcí a měst C/ Znalosti a informovanost o životním prostředí

V rámci programu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty.
Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2015.
Minimální výše podpory je 10.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt.

Podrobnosti programu a formulář žádosti naleznete v připojených souborech.

Případné dotazy zodpoví odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba RNDr. Miloslav Novák, e-mail: miloslav.novak@mzp.cz.

Stáhněte si...