Pro média

Tiskové oddělení

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 396
+ 420 267 122 944
+ 420 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Tisková mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a PR

Petra Roubíčková

Petra Roubíčková
mob.: +420 739 242 382
e-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Radka Husáková
Asistentka tiskového oddělení
tel.: + 420 267 122 295
email: radka.husakova@mzp.cz

Mediální servis

Zástupkyně tiskové mluvčí

Jana Taušová

Jana Taušová
tel.: + 420 267 122 944
mob.+420 739 242 379

Dominika Pospíšilová
tel.: + 420 267 122 534

PR, marketing a web

Romana Trubačíková
tel.: + 420 267 122 272
e-mail: romana.trubacikova@mzp.cz

Fotografie ke stažení:

Petra Roubíčková (JPG, 94 kB )
Jana Taušová (JPG, 317 kB )