Předsednictví V4

Visegrádská skupina je spoluprací 4 zemí (Česka, Maďarska, Polska, Slovenska). Probíhá na bázi konzultací a sestává z pravidelných setkání na různých úrovních (prezidentské, premiérské, na úrovni ministrů, na úrovni expertů, apod.). Země V4 především koordinují své pozice k projednávaným návrhům legislativních a strategických dokumentů EU. Na úrovni ministrů životního prostředí se 1x ročně konají pravidelná setkání již od roku 1993. Jedinou institucí Visegrádské skupiny je Mezinárodní visegrádský fond, založený vládami zemí V4 v roce 1999. Fond finančně podporuje projekty v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměny mládeže, rozvoje turismu a přeshraniční spolupráce. Předsednictví zemí ve Visegrádské skupině se střídá po jednom roce.

Harmonogram předsednictví ve V4 na období 2015 – 2018 je následující:
2014/2015 – Slovenská republika (1. července 2014 – 30. června 2015)
2015/2016 – Česká republika (1. července 2015 – 30. června 2016)
2016/2017 – Polská republika (1. července 2016 – 30. června 2017)
2017/2018 – Maďarsko (1. července 2017 – 30. června 2018)

logo_V4

Od 1. července 2015 do 30. června 2016 předsedá Visegrádské skupině Česká republika. V oblasti životního prostředí bude MŽP pokračovat v již započatém projednávání stěžejních aktivit, mezi něž patří zejména: problematika oběhového hospodářství a změny evropské legislativy v oblasti odpadů, rámec EU v oblasti klimatické a energetické politiky do roku 2030, mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu, legislativní balíček k ovzduší a naplňování cílů strategie EU pro biologickou rozmanitost.

Za tímto účelem Ministerstvo životního prostředí uskuteční:
 • 23. zasedání ministrů životního prostředí zemí V4+ (duben 2016);
 • koordinační schůzky zemí V4+ před zasedáními Rady EU pro ŽP.
Dále se uskuteční expertní jednání k tématům:
 • naplňování cílů Strategie EU pro biologickou rozmanitost;
 • legislativního balíčku k ovzduší;
 • podpora spolupráce v implementaci Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin (CITES), se zaměřením na potlačení nelegálního obchodu s těmito exempláři ve středoevropském regionu (2-3denní workshop);
 • naplňování iniciativy Evropské komise Smart Cities and Communities (ve spolupráci s MMR):
  - seminář na pracovní úrovni pro nové členské země EU;
  - konference a prezentace přístupu k této iniciativě v zemích V4+;
 • prozkoumání možnosti spolupráce mezi visegrádskými zeměmi v rámci EUROPARC CEE (jednání ve formátu V4 či V4+ během valného Shromáždění EUROPARC CEE).

Protože bude české předsednictví V4 probíhat paralelně s českým předsednictvím v Karpatské úmluvě 2014 – 2017, má MŽP zájem zaměřit se i v rámci V4 na posílení naplňování cílů Karpatské úmluvy a jejích protokolů, stejně jako závěrů 4. zasedání Konference smluvních stran Karpatské úmluvy.

V této souvislosti plánuje Ministerstvo životního prostředí uskutečnit následující aktivity na podporu implementace Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (při příležitosti předsednictví ČR Karpatské úmluvě v 2014–2017):
 • expertní jednání V4+3 (Srbsko, Rumunsko, Ukrajina) a pracovních skupin v rámci Karpatské úmluvy k ochraně a péči o krajinu, se zaměřením na ekologickou konektivitu a zelenou infrastrukturu horských oblastí;
 • expertní jednání V4+3 (Srbsko, Rumunsko, Ukrajina) a Sítě chráněných území v Karpatech (CNPA) se zaměřením na udržitelný cestovní ruch v horských oblastech.