Konference "Předcházení vzniku odpadů"

Tradiční konference "Předcházení vzniku odpadů" se uskuteční v Praze ve dnech 12. - 13. 10. 2017. Mottem letošního ročníku je „Předcházej, neplýtvej a sdílej!“.

Více informací naleznete na: https://predchazeniodpadu.cz/o-konferenci/