Poskytování informací

Běžné dotazy lze podat na adresu info@mzp.cz nebo telefonicky (tel. 267 122 000).

Žádost o informace lze podat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Žádost lze podat ústně (osobně nebo telefonicky - 267 122 054), písemně (doručeně poštou, osobně do podatelny MŽP, faxem - 267 311 496), elektronicky na adresu elektronické podatelny posta@mzp.cz .

Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a čeho se požadované informace týkají. Formuláře pro podání žádosti nejsou stanoveny. Lhůta na vyřízení žádosti je 15 dnů od obdržení žádosti (zák. č. 106/1999 Sb.) a 30 dnů (zák. č. 123/1998 Sb.).

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu