Podpůrné metodiky RIA

Závazné dokumenty

Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace definují obecný postup provádění RIA. K vyhodnocování jednotlivých typů dopadů nebo pro využívání analytických metod včetně příkladů jsou využívány následující metodické dokumenty.

Obě metodiky mají závazný charakter.


Ostatní dokumenty