HORÁČKOVÁ Lenka, Mgr.

vrchní ministerský rada
+420 267122490
lenka.horackova@mzp.cz