DOSTÁL Jiří, Mgr.

vedoucí oddělení 2 a zástupce ředitele odboru výkonu státní správy VIII
+420 267123802
jiri.dostal@mzp.cz