BORECKÝ Jiří, Ing.

vrchní ministerský rada
+420 267122503
jiri.borecky@mzp.cz