ŠLEMENDOVÁ Iva, Ing.

ministerský rada
+420 267122773
iva.slemendova@mzp.cz