Oznámení o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Publikováno: 22.02.2018

Ministerstvo životního prostředí oznamuje, že dne 20. února 2018 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, čj. MZP/2017/750/1213, ve věci žádosti Ústavu hematologie a krevní transfuze, se sídlem U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, o udělení povolení k uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí pro účely klinického hodnocení léčivého přípravku CART19.

Stáhněte si...