Oznámení návrhu na vyhlášení a plánu péče o NPR Děvín

Publikováno: 19.06.2018

Oznámení (PDF, 155 kB) o zpracování návrhu na vyhlášení a plánu péče o NPR Děvín na období 2018–2028

Návrh na vyhlášení:
Stáhněte si...
Přílohy
Plán péče:
Stáhněte si...
Přílohy
Tabulky:

T1 - Vymezení území NPR Děvín podle současného stavu katastru nemovitostí
T2 - Přehled zvláště chráněných druhů rostlin NPR Děvín
T3 - Přehled zvláště chráněných druhů živočichů NPR Děvín
T4 - Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
T5 - Popis dílčích ploch na lesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

Stáhněte si...
Mapy:
M3 - Katastrální mapa s vyznačením území Národní přírodní rezervace Děvín
Stáhněte si...