Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou „Nový areál Nevoga Znojmo“

Publikováno: 10.07.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/1258 ze dne 9.7.2018, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Nový areál Nevoga Znojmo“, o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...