Návrh vyhlášky o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

Navrhovaná vyhláška o plánech péče, zásadách péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území plně nahradí právní úpravu dosud obsaženou ve vyhlášce č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Důvodem zpracování návrhu nové vyhlášky jsou změny v právní úpravě zvláště chráněných území (zejména právního režimu národních parků - NP) provedené s účinností ke dni 1. června 2017 zákonem č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad vlády