Náklady obvyklých opatření MŽP

Náklady obvyklých opatření Ministerstva životního prostředí (dále jen „NOO MŽP“) slouží jako podklad pro hodnocení projektů a opatření v rámci dotačních programů MŽP zaměřených na ochranu přírody a krajiny.

NOO jsou vyjádřeny cenami běžných činností, které jsou v rámci daného typu opatření obvykle realizovány. Dle zaměření jsou členěny do 10 oblastí, např. lesnická opatření, zemědělská činnost, návštěvnická infrastruktura atd. NOO jsou členěny na „Agregované položky” uvádějící náklady opatření pro posuzování záměrů a na „Položkový ceník”, který předchozí doplňuje.

Stáhněte si...