Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2017

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ředitelství AOPK ČR. Aktuální znění Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v letech 2015 – 2017 (dále jen "Směrnice"), včetně vzoru žádostí a povinných příloh jsou k dispozici na níže uvedených odkazech.
V případě dotazů se obracejte přímo na sběrná místa (Příloha č. 13 Směrnice).

Žádosti o dotace je možné podávat do 6. února 2017.