Dotace a Rozklikávací rozpočet

Dotace – jedná se o veřejně přístupný online systém, který eviduje dotace poskytované Ministerstvem životního prostředí ze státního rozpočtu. V systému je možné vyhledávat podle několika kritérií, obsahuje informace o žadatelích, o výši dotace a další podrobnosti.

Rozklikávací rozpočet – otevřeně poskytuje co nejvíce informací o svěřených prostředcích státního rozpočtu. Tato aplikace přináší přehledné a podrobné členění rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí.

Na zacatek stranky