ČR a Evropská unie

V oblasti životního prostředí existuje podle primárního práva EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nadále sdílená pravomoc Unie a členských států. V praxi to znamená, že od našeho vstupu do Evropské unie 1. května 2004 vzniká většina české legislativy v oblasti životního prostředí transpozicí komunitárního práva EU. Tato skutečnost reflektuje nejen přeshraniční charakter ochrany životního prostředí, ale i potřebu sjednotit environmentální standardy v podmínkách jednotného trhu Unie.

Sdílená pravomoc znamená, že ČR samozřejmě může přijímat i svou vlastní legislativu, ale ta nesmí být v rozporu s komunitárním právem EU. Stručnou analýzu všech dopadů Lisabonské smlouvy na agendu životního prostředí v rámci EU naleznete zde. Konkrétní podobu jednotlivých nařízení a směrnic má Česká republika šanci ovlivnit jako člen Rady Evropské unie a zároveň prostřednictvím svých europoslanců.

V jednotlivých rubrikách naleznete aktuální návrhy iniciované Evropskou komisí , informace o stavu jejich projednávání v Evropském parlamentu a v Radě EU, priority a výsledky aktuálních i předchozích předsednictví, informace o aktivitách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a sítě Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) či informace o bilaterální spolupráci s ostatními evropskými státy.

Nejužší spolupráce probíhá se sousedními státy např. v rámci Česko-německé společné komise pro životní prostředí, Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, Visegrádské skupiny pro životní prostředí, pracovních skupin pro ochranu ovzduší, ochranu vod, ochranu přírody a odpadové hospodářství či při jednáních o konkrétních smlouvách.

ČR aktivně spolupracuje i s ostatními zeměmi EU a s kandidátskými zeměmi, kde se soustředí především na twinningové projekty (PDF, 28 kB ), výměnu expertů či předávání zkušeností týkající se přípravy vstupu ČR do Evropské unie nebo výkonu předsednictví.
V dubnu 2012 ukončila Česká republika úspěšně v Srbsku twinningový projekt „Posilování administrativních kapacit pro implementaci systému zaměřeného na kvalitu ovzduší“. Hlavním partnerem projektu za Českou republiku bylo ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Juniorním partnerem bylo Německo.