Aktualizace výzvy Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření "B" v Programu CZ02

Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejnil 2. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ02 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

Cílem fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu.

Více informací o fondu jsou uvedeny na stránkách
Stáhněte si...