Návrh plánu péče o NPR Adršpašsko-teplické skály

Publikováno: 08.08.2017

K návrhu plánu péče o NPR Adršpašsko-teplické skály na období 2017 - 2025 je možné se vyjádřit v termínu nejpozději do 1. září 2017 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

Stáhněte si...
  • Oznámení o zpracování plánu péče o NPR Adršpašsko-teplické skály na období 2017–2025 (PDF, 198 kB)
Plán péče:
Stáhněte si...
Přílohy
Tabulky:
T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
Stáhněte si...
Mapy:
Stáhněte si...
M2 – Mapa parcelního vymezení
Stáhněte si...